USAamazon.com
UKamazon.co.uk
CZ/SKmusic.cz
AVAILABLE WORLDWIDE            iTunes
MILHAUD – BRITTEN – MARTINU
Jana Vonášková-Nováková violin
Petr Novák piano
Darius Milhaud
(1892–1974)
1/
Le Boeuf sur le toit,
 cinéma-fantaisie, op. 58 b (1919) 19:53
    The Ox on the Roof, Cinematographic Fantasy, op. 58 b
    Vůl na střeše, kinematografická fantasie, op. 58 b
Benjamin Britten
 (1913–1976)
Suite for Violin and Piano,
 op. 6 (1935) 15:42
    Suita pro housle a klavír, op. 6
2 / Introduction 0:35
3 / March 2:23
4 / Moto Perpetuo 3:11
5 / Lullaby 4:25
6 / Waltz 4:59
Bohuslav Martinu
(1890–1959)
Sonata No. 3 for Violin and Piano H. 303
 (1944) 25:52
    Sonáta č. 3 pro housle a klavír H. 303
7 / Poco allegro 5:32
8 / Adagio 6:32
9 / Scherzo 6:41
10/ Lento – Moderato – Allegro 7:01
Total Time 61:45
Recorded / Studio ČRo Plzeň / 13.11.–17.11.2007 • Music Director / Milan Puklický
Sound / Michal Žák • Mastering /Jan Lžičař • Sleeve Notes / Hannah Vlček
Translations / Veronika Hyksová •  Photography / Lukáš Kuta
Executive Producer / Pavel Vlček • Catalogue no. CBCD2841
Produced with the support of the Czech Music Foundation
Cube-Bohemia is a label of Cube-Metier Ltd. (UK)
The works on this disc present three aspects of music in the
first decades of the twentieth century: from the popular
Brazilian music that permeates Milhaud’s exuberant Le Boeuf
sur le toit, and the  ‘genre’ pieces used by the young
Benjamin Britten to flex his  modernist muscles, to the
synthesis of European tradition and folk music heard in
Martinů’s third Violin Sonata.
Díla na této nahrávce představují tři různé aspekty hudební
produkce v první dekádě 20. století: od populární brazilské
hudby prostupující Milhaudovu bujarou fantasii Le Boeuf sur
le toit (Vůl na střeše), přes žánrové kousky mladého
Benjamina Brittena, v nichž předvádí svůj modernistický um,
až po syntézu evropské tradice a lidové hudby vtisknutou do
třetí houslové sonáty Bohuslava Martinů.