UKamazon.co.uk AVAILABLE WORLDWIDE USamazon.com
Petr Nouzovský - cello Katerina Englichová - harp Mirror Reflections
Jana  Vonášková-Nováková (violin) Petr Novák (piano) Milhaud - Britten - Martinu reviewed by Harmonie magazine *****
Smetana Trio Bethoven, Voříšek Tripple Concertos
When compiling the  programme for this  album I  decided on a joint work with one of the foremost Czech harpists Katerina  Englichova. Combining the sound of the cello with that of the harp offers  acoustically interesting and quite unusual possibilities. (Petr Nouzovský)
News                                                  Zprávy
  Při zvažování  dramaturgie tohoto CD jsem se rozhodl  pro  spolupráci s naší přední harfenistkou Kateřinou Englichovou. Propojení  cella s harfou je zvukově zajímavé a neoposlouchané, spolupráce dostává  novou dimenzi. (Petr Nouzovský)
Three aspects of the early twentieth century music: Milhaud’s exuberant Le Boeuf sur le toit, ‘genre’ pieces by the young Benjamin Britten plus the synthesis of folk music heard in Martinů’s third Violin Sonata.   Tři různé aspekty hudební produkce ze začátku 20. století: od Milhaudovy Le Boeuf sur le toit (Vůl na střeše), přes žánrové kousky Benjamina Brittena po syntézu lidové hudby vtisknutou do třetí houslové sonáty Bohuslava Martinů.   
"Smetana Trio have the field to themselves as theirs is the only version in the catalogue." (UK magazine Gramophone) "Smetanovo Trio má zde parketu pouze pro sebe, je to dosud jediná nahrávka tohoto díla." (UK Gramophone)
As well as all other Cube-Bohemia and Cube-Metier titles, Mirror Reflections album is now available on Apple iTunes Stejně jako ostatní tituly Cube-Bohemia a Cube-Metier, Mirror Reflections album je k zakoupení a stažení na Apple iTunes   
Monika Knoblochová, Kamila Ševčíková on You Tube
The best selling albums of Cube-Bohemia label are currently Marek Zvolanek - Baroque Trumpet Concertos and Ivo Kahanek - Piano Works by Leos Janacek and Gideon Klein. Nejprodávanějšími tituly klasické edice Cube- Bohemia jsou album Marek Zvolánek - Baroque Trumpet Concertos a Ivo Kahanek - Piano Works by Janacek & Klein
Visit our jazz label cube-metier Navštivte jazzovou edici
Some of the most important concertos for piano trio and orchestra are recorded on this album - a well known and extensive trio by Beethoven and a subtle as well as highly demanding Grand Rondeau by a talented Czech composer and pianist Voříšek.                  
Nahrávka přináší nejvýznamnější koncerty pro klavírní trio s orchestrem: známé a rozsáhlé Beethovenovo trio a subtilnější, avšak vysoce virtuózní Grand Rondeau velmi nadaného českého skladatele a klavíristy J. V. H. Voříška.